14 X 2022 r. obchodziliśmy uroczyście 75-lecie istnienia VI Liceum Ogólnokształcącego oraz 5-lecie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94, nadania sztandarów oraz ślubowanie klas pierwszych.
Uroczystość rozpoczęła się o godz.10:00 w hali sportowej naszej szkoły. Po powitaniu gości był czas na oficjalne przemówienia i wręcznie nagród Prezydenta Miasta Gdańska, które z rąk Wiceprezydent Moniki Chabior otrzymał dyrektor szkoły - Pan Mariusz Pluta oraz długoletnia nauczycielka i wicedyrektor-Pani Anna Jundziłł. Następnie, w formie lekcji szkolnej, uczniowie wraz z Gronem Pedagogicznym przedstawili historię szkoły, co było wstępem do pożegnania starego sztandaru VI LO i przekazania nowych obu szkołom wchodzącym w skład ZSO nr 6. Pani Wiceprezydent Miasta Gdańska-Monika Chabior w imieniu fundatorów sztandaru VI LO, którymi są:
  • Miasto Gdańsk
  • Rada Dzielnicy Śródmieście
  • #RadaRodzicówVILO
  • Ula Berendt
  • Renata Delevaux
przekazała dyrektorowi szkoły nowy sztandar, który następnie otrzymali uczniowie VI LO. Po jego prezentacji nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 im.Hanzy w Gdańsku. Tu w imieniu fundatorów, którymi są:
  • Hanza Grupa Inwestycyjna
  • Ula Berendt
po wbiciu pamiątkowych gwoździ na drzewcu i odczytaniu Aktu Fundacyjnego, sztandar przekazała dyrektorowi szkoły, Prezes firmy Hanza Grupa Inwestycyjna- Pani Małgorzata Bogumił. Po prezentacji sztandaru SP i krótkim programie artystycznym zaprezentowanym przez uczniów klasy 3b/s, nastąpiło pasowanie na uczniów naszych pierwszoklasistów, zwięczone ich występem. Na koniec usłyszeliśmy wiersz napisany przez uczennicę LO i wspaniałe występy wokalne naszych uczniów.
Dziękujemy za uświetnienie uroczystości swoją obecnością naszym Gościom.
Po uroczystości, przyszedł czas na zwiedzanie wystaw okolicznościowych w zabytkowym budynku szkoły. Tu można było cofnąć się w czasie zaglądając do sali historii szkoły i spacerując uliczką hanzeatycką. Była też sala Patrona VI LO.
Dziękujemy Dyrekcji Opery Bałtyckiej w Gdańsku, szczególnie Pani Aleksandrze Filipek oraz Teatru Wybrzeże za wypożyczenie rekwizytów a także Dyrekcji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku za wypożyczenie części wystawy "Zasłużyć na krzyż virtuti albo drewniany", która wzbogaciła salę patrona VILO oraz Dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej za udostępnienie materiałów do jednorazowej ekspozycji w sali patrona szkoły. Dziękujemy również Radzie Rodziców VILO i Radzie Rodziców SPMS 94 im. HANZY w Gdańsku za ufundowanie tortów jubileuszowych oraz Panu Marianowi Wantke i Pracownikom firmy cateringowej oraz Rodzicom, którzy mieli ogromny wkład w przygotowanie uliczki hanzeatyckiej i kawiarenki.❤

Fotorelacja również na stronie gdansk.pl