Ze szkolnych kronik...
Film przygotowany na 75-lecie VI Liceum Ogólnokształcącego i 5-lecie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 (na podstawie kronik szkolnych)