Szanowni Państwo,

Realizując postanowienia ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami,

szkoła zawarła z firmą Gabinety SKIM porozumienie o objęciu opieką stomatologiczną uczniów szkoły.

W ramach tej opieki wszyscy uczniowie, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę, zostaną przebadani przez lekarza stomatologa, który sformułuje dla każdego ucznia indywidualny plan leczenia, jeśli stwierdzi taką potrzebę.

Dodatkowo, każdemu dziecku będzie wykonana higienizacja jamy ustnej,

Dzieci  będą ponadto edukowane w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej oraz prawidłowej diety.

Zarówno badanie jak i zabiegi higienizacyjne są finansowane przez NFZ, a więc bezpłatne.  Dotyczy to również dalszego leczenia, jeśli obejmuje ono procedury finansowane przez NFZ. Dalsze leczenie może być kontynuowane w jednej z wybranych placówek firmy Gabinety SKIM lub w innym, dowolnie wybranym przez rodziców gabinecie. 

Jarosław Malec

 

Prezes Zarządu

Gabinety SKIM sp. z o.o.

  1. Żabi Kruk 10

80-822 Gdańsk