W ZAŁĄCZONYCH  PONIŻEJ PLIKACH SZCZGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO.