UWAGA!!! Rekrutacja 2020/2021 na stronie:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

  • od 15 czerwca do 10 lipca br.– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
  • Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. .

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.


NASZA OFERTA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


PROFILE KLAS
Symbol
klasy
Nazwa klasy
Przedmioty punktowane
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
Języki
Opis profilu
1A
Humanistyczno-prawna
język polski
matematyka
historia
język angielski
historia
do wyboru:
- j.angielski lub
- WOS
j.angielski
j.niemiecki
opis profilu
1B
Dziennikarsko – artystyczna
język polski
matematyka
geografia
język angielski
geografia
do wyboru:
- j.polski lub
- j.hiszpański
j.angielski
j.hiszpański
opis profilu
1C
Biologiczno-chemiczna
język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
do wyboru:
- chemia lub
- j.angielski
j.angielski
j.niemiecki
opis profilu
1D
Mistrzostwa sportowego
(wioślarstwo, kajakarstwo)
język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
do wyboru:
- chemia lub
- j.angielski
j.angielski
j.niemiecki
opis profilu
1E
Ratownictwa wodnego
(sportowa)
język polski
matematyka
biologia
geografia
biologia
do wyboru:
- geografia lub
- j.hiszpański
j.angielski
j.hiszpański
opis profilu
1F
Mistrzostwa sportowego
(żeglarstwo)
język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
do wyboru:
- chemia lub
- j.angielski
j.angielski
j.niemiecki
opis profilu

FILMY O NASZEJ SZKOLE