REKRUTACJA DO LICEUM - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94, VI Liceum Ogólnokształcące)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6:
VI Liceum Ogólnokształcące im.Obrońców Helu
SP Mistrzostwa Sportowego 94 im.Hanzy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

20.05.2024

VI LO - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94, VI Liceum Ogólnokształcące

UWAGA!!!

Rekrutacja 2024/2025 na stronie:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

  • od 15 maja 2024 do 31 maja 2024 godz.15.00 – termin składania wniosków do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.  

         KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - OBOWIĄZKOWE TESTY SPRAWNOŚCIOWE(dla wszystkich kandydatów nie tylko z pierwszego wyboru):

                         5 czerwca 2024 godz. 15.30

                         11 czerwca 2024 godz. 15.30 

  • od 15 maja 2024 do 14 czerwca 2024 godz.15.00 – termin na złożenie wniosku w systemie - do szkoły pierwszego wyboru.

Możliwość zmiany wniosków:  21 czerwca 2024 do 5 lipca 2024 godz. 15.00

Terminy uzupełnienia wniosków:

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić w szkole pierwszego wyboru:

  • do 5 lipca 2024 r. – o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 lipca 2024 r.  godz. 13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

od 12 lipca od godz. 13.00 do 19 lipca 2024 do godz. 15.00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 22 lipca 2024 r. godz. 13.00

NASZA OFERTA NA ROK SZKOLNY 2024/2025


PROFILE KLAS
Symbol
klasy
Nazwa klasy
Przedmioty punktowane
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
Języki
Film
Opis profilu
1A
Humanistyczno-prawna
język polski
matematyka
historia
język angielski
historia
do wyboru:
- j.angielski lub
- WOS
j.angielski
j.niemiecki
opis profilu
1B
Dziennikarsko – artystyczna
język polski
matematyka
geografia
język angielski
geografia
do wyboru:
- j.polski lub
- j.angielski
j.angielski
j.francuski
opis profilu
1C
Biologiczno-chemiczna
język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
do wyboru:
- chemia lub
- j.angielski
j.angielski
j.niemiecki
opis profilu
1D
Mistrzostwa sportowego
(wioślarstwo, kajakarstwo)
język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
do wyboru:
- chemia lub
- j.angielski
j.angielski
j.niemiecki
opis profilu
1F
Lingwistyczno-psychologiczna
język polski
matematyka
język angielski
język niemiecki
język angielski
do wyboru:
- język polski lub
- język niemiecki
j.angielski
j.niemiecki
 
opis profilu

powrót do góry

powrót do góry